مطالعات ترجمه

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

A Critical Introduction to Translation Studies فروشگاه کتاب زبان

A Critical Introduction to Translation Studies فروشگاه کتاب زبان

قیمت قبلی: 15,000 تومان
قیمت: 12,000 تومان

A Handbook of Advanced Thesis Writing خرید کتاب زبان

A Handbook of Advanced Thesis Writing خرید کتاب زبان

قیمت: 14,000 تومان

A Linguistic Theory Of Translation خرید کتاب

A Linguistic Theory Of Translation خرید کتاب 

قیمت قبلی: 15,000 تومان
قیمت: 12,000 تومان

Advanced Translation (1) ترجمه پیشرفته 1 قرائی-پرورش-کتابی سمت خرید کتاب

Advanced Translation (1) ترجمه پیشرفته 1 قرائی-پرورش-کتابی سمت خرید کتاب

Becoming a Translator An Introduction to the Theory and Practice of Translation 3rd Edition فروشگاه اکتاب

Becoming a Translator An Introduction to the Theory and Practice of Translation 3rd Edition فروشگاه اکتاب

قیمت قبلی: 22,000 تومان
قیمت: 17,000 تومان

Cities in Translation Intersections of Language and Memory فروشگاه اکتاب

Cities in Translation Intersections of Language and Memory فروشگاه اکتاب

قیمت قبلی: 20,000 تومان
قیمت: 15,000 تومان

Critical Readings in Translation Studies خرید کتاب زبان

Critical Readings in Translation Studies خرید کتاب زبان

قیمت قبلی: 13,000 تومان
قیمت: 10,000 تومان

Descriptive Translation Studies - and beyond خرید کتاب زبان

Descriptive Translation Studies - and beyond خرید کتاب زبان

قیمت قبلی: 35,000 تومان
قیمت: 27,000 تومان

Evaluation in Translation فروشگاه اینترنتی کتاب زبان اکتاب

Evaluation in Translation فروشگاه اینترنتی کتاب زبان اکتاب

قیمت قبلی: 17,000 تومان
قیمت: 12,000 تومان

Exploring Translation Theories 2nd Edition خرید کتاب زبان

Exploring Translation Theories 2nd Edition خرید کتاب زبان

قیمت قبلی: 25,000 تومان
قیمت: 16,000 تومان

Fundamentals of Translation-Colina خرید اینترنتی کتاب زبان

Fundamentals of Translation-Colina  خرید اینترنتی کتاب زبان

In Other Words A Coursebook on Translation - 3rd Edition فروشگاه کتاب زبان

In Other Words A Coursebook on Translation - 3rd Edition فروشگاه کتاب زبان

قیمت قبلی: 40,000 تومان
قیمت: 28,000 تومان

In Other Words A Coursebook on Translation 2nd Edition فروشگاه اکتاب

In Other Words A Coursebook on Translation 2nd Edition فروشگاه اکتاب

قیمت قبلی: 25,000 تومان
قیمت: 20,000 تومان

Interdisciplinarity in Translation and Interpreting Process Research فروشگاه کتاب زبان

Interdisciplinarity in Translation and Interpreting Process Research فروشگاه کتاب زبان

قیمت قبلی: 12,000 تومان
قیمت: 8,000 تومان

Introducing Interpreting Studies 2nd Edition خرید کتاب

Introducing Interpreting Studies 2nd Edition خرید کتاب 

قیمت قبلی: 25,000 تومان
قیمت: 20,000 تومان

Introducing Translation Studies Theories and Applications 2nd Edition خرید کتاب زبان

Introducing Translation Studies Theories and Applications 2nd Edition خرید کتاب زبان

قیمت قبلی: 20,000 تومان
قیمت: 15,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید