قوه قضاییه

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

جرایم پزشکی،دارویی و غذایی قوه قضاییه فروشگاه کتاب حقوقی|اکتاب

جرایم پزشکی،دارویی و غذایی قوه قضاییه فروشگاه کتاب حقوقی|اکتاب

قیمت: 12,500 تومان

درجه بندی مجازات های تعزیری،(چالش ه و راهکارها) قوه قضاییه فروشگاه کتاب حقوقی |اکتاب

درجه بندی مجازات های تعزیری،(چالش ه و راهکارها) قوه قضاییه  فروشگاه کتاب حقوقی |اکتاب

قیمت: 9,500 تومان

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه هیات دیوان عدالت اداری(اداری،استخدامی ،فرهنگی) از سال 1361-1396 فروشگاه کتاب حقوقی |اکتاب

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه هیات دیوان عدالت اداری(اداری،استخدامی ،فرهنگی) از سال 1361-1396 فروشگاه کتاب حقوقی |اکتاب

قیمت: 55,000 تومان

محموعه موضوعی آرای وحدت رویه هیآت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه اقتصادی،اراضیو شهرسازی (1361-1396) فروشگاه کتاب حقوقی |اکتاب

محموعه موضوعی آرای وحدت رویه هیآت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه اقتصادی،اراضیو شهرسازی (1361-1396) فروشگاه کتاب حقوقی |اکتاب

قیمت: 29,000 تومان

مطالعه موردی مسائل حقوقی روابط موجر و مستاجر قوه قضایه فروشگاه کتاب حقوقی |اکتاب

مطالعه موردی مسائل حقوقی  روابط موجر و مستاجر قوه قضایه فروشگاه کتاب حقوقی |اکتاب

قیمت: 14,500 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید