interchange

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

Interchange 1 (5rd) SB+WB+CD وزيري

مجموعه چهارسطحی  Interchange (intro-3) که لذت مطالعه ی آن را بیش از پنجاه میلیون دانش آموز در سرتاسر جهان چشیده اند و مراحل توسعه ی آن با رهنمود های هزاران استاد و معلم کارآزموده ی این رشته و زبان انجام گرفته است. این مجموعه ی آموزشی با رویکردی ارتباط محور و ساختاری انعطاف پذیر و آسان دانش آموزان را برای رسیدن به هدف خود رهنمود می کند تا در بهترین حالت ممکن به هدف خود که یادگیری زبان انگلیسی است ، برسند.

قیمت قبلی: 45,000 تومان
قیمت: 30,000 تومان

Interchange 1 Fifth Edition Teacher’s Book

قیمت قبلی: 100,000 تومان
قیمت: 70,000 تومان

Interchange 2 (5rd) SB+WB+CD وزيري

مجموعه چهارسطحی  Interchange (intro-3) که لذت مطالعه ی آن را بیش از پنجاه میلیون دانش آموز در سرتاسر جهان چشیده اند و مراحل توسعه ی آن با رهنمود های هزاران استاد و معلم کارآزموده ی این رشته و زبان انجام گرفته است. این مجموعه ی آموزشی با رویکردی ارتباط محور و ساختاری انعطاف پذیر و آسان دانش آموزان را برای رسیدن به هدف خود رهنمود می کند تا در بهترین حالت ممکن به هدف خود که یادگیری زبان انگلیسی است ، برسند.

قیمت قبلی: 45,000 تومان
قیمت: 30,000 تومان

Interchange 2 Fifth Edition Teacher’s Book

قیمت قبلی: 100,000 تومان
قیمت: 70,000 تومان

Interchange 3 (5rd) SB+WB+CD وزيري

مجموعه چهارسطحی  Interchange (intro-3) که لذت مطالعه ی آن را بیش از پنجاه میلیون دانش آموز در سرتاسر جهان چشیده اند و مراحل توسعه ی آن با رهنمود های هزاران استاد و معلم کارآزموده ی این رشته و زبان انجام گرفته است. این مجموعه ی آموزشی با رویکردی ارتباط محور و ساختاری انعطاف پذیر و آسان دانش آموزان را برای رسیدن به هدف خود رهنمود می کند تا در بهترین حالت ممکن به هدف خود که یادگیری زبان انگلیسی است ، برسند.

قیمت قبلی: 45,000 تومان
قیمت: 30,000 تومان

Interchange 3 Fifth Edition Teacher’s Book

قیمت قبلی: 100,000 تومان
قیمت: 70,000 تومان

Interchange 4th 1 (S+W+CD)

قیمت قبلی: 70,000 تومان
قیمت: 40,000 تومان

Interchange 4th 1 video Resource Book

قیمت قبلی: 25,000 تومان
قیمت: 15,000 تومان

Interchange 4th 2 (S+W+CD)

قیمت قبلی: 70,000 تومان
قیمت: 45,000 تومان

Interchange 4th 2 Teachers book

Interchange 4th 2 Teachers book خرید کتاب زبان

قیمت قبلی: 100,000 تومان
قیمت: 60,000 تومان

Interchange 4th 2 video Resource Book

قیمت قبلی: 25,000 تومان
قیمت: 15,000 تومان

Interchange 4th 3 (S+W+CD)

Interchange 4th 3 (S+W+CD) خرید کتاب زبان

قیمت قبلی: 70,000 تومان
قیمت: 45,000 تومان

Interchange 4th 3 video Resource Book

قیمت قبلی: 25,000 تومان
قیمت: 15,000 تومان

Interchange 4th Intro (S+W+CD)

Interchange 4th Intro (S+W+CD) خرید کتاب زبان

قیمت قبلی: 70,000 تومان
قیمت: 45,000 تومان

Interchange 4th Intro video Resource Book

قیمت قبلی: 25,000 تومان
قیمت: 15,000 تومان

INTERCHANGE 5TH دوره کامل 4 تایی

مجموعه چهارسطحی  Interchange (intro-3) که لذت مطالعه ی آن را بیش از پنجاه میلیون دانش آموز در سرتاسر جهان چشیده اند و مراحل توسعه ی آن با رهنمود های هزاران استاد و معلم کارآزموده ی این رشته و زبان انجام گرفته است. این مجموعه ی آموزشی با رویکردی ارتباط محور و ساختاری انعطاف پذیر و آسان دانش آموزان را برای رسیدن به هدف خود رهنمود می کند تا در بهترین حالت ممکن به هدف خود که یادگیری زبان انگلیسی است ، برسند.

قیمت قبلی: 260,000 تومان
قیمت: 130,000 تومان

Interchange 5th 1 (SB+WB+CD) رحلی

مجموعه چهارسطحی  Interchange (intro-3) که لذت مطالعه ی آن را بیش از پنجاه میلیون دانش آموز در سرتاسر جهان چشیده اند و مراحل توسعه ی آن با رهنمود های هزاران استاد و معلم کارآزموده ی این رشته و زبان انجام گرفته است. این مجموعه ی آموزشی با رویکردی ارتباط محور و ساختاری انعطاف پذیر و آسان دانش آموزان را برای رسیدن به هدف خود رهنمود می کند تا در بهترین حالت ممکن به هدف خود که یادگیری زبان انگلیسی است ، برسند.

قیمت قبلی: 65,000 تومان
قیمت: 40,000 تومان

Interchange 5th 2 (S.B+W.B+CD) رحلی

مجموعه چهارسطحی  Interchange (intro-3) که لذت مطالعه ی آن را بیش از پنجاه میلیون دانش آموز در سرتاسر جهان چشیده اند و مراحل توسعه ی آن با رهنمود های هزاران استاد و معلم کارآزموده ی این رشته و زبان انجام گرفته است. این مجموعه ی آموزشی با رویکردی ارتباط محور و ساختاری انعطاف پذیر و آسان دانش آموزان را برای رسیدن به هدف خود رهنمود می کند تا در بهترین حالت ممکن به هدف خود که یادگیری زبان انگلیسی است ، برسند.

قیمت قبلی: 60,000 تومان
قیمت: 40,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید